Een echtscheiding regelen

print

 

Feitelijk scheiden is apart gaan wonen. Als ouders apart gaan wonen dan moeten er altijd nieuwe regelingen over de kinderen komen. Regelingen over gezag (dat blijft bijna altijd gezamenlijk), over verblijf (wanneer ben je in het ene huis wanneer in het andere huis) en over kosten (dat is een ingewikkelde kwestie). Zowel getrouwde als ongetrouwde ouders moeten hun ouderschap herorganiseren.

 

Echtscheiden is ervoor zorgen dat je niet meer getrouwd bent. Sommige ouders zijn nooit met elkaar getrouwd. Als ze apart gaan wonen dan scheiden ze zonder echtscheiding. Ongehuwde ouders moeten dus geen echtscheiding regelen. De meeste ouders zijn getrouwd waardoor ze echtgenoten zijn. Als getrouwde ouders niet meer willen getrouwd zijn dan moeten ze een echtscheiding regelen.

 

Er zijn twee soorten echtscheiding: een EOT of een EOO.

 

Een EOT is een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming.

 

Een EOT is een eenvoudige echtscheiding. De echtgenoten vragen samen de echtscheiding en dan spreekt de rechter de echtscheiding uit.

 

Wat moeilijk is, is wat eraan voorafgaat, namelijk de onderhandelingen. Als je ouders scheiden door onderlinge toestemming dan moeten ze immers alles op voorhand zelf samen regelen. Ze moeten zelf beslissen over wat er met hun goederen gebeurt en over wat er met hun kinderen gebeurt. Ze moeten een goederenovereenkomst en een ouderschapsovereenkomst maken.

 

Meestal onderhandelen ze met de hulp van een notaris of bemiddelaar of advocaat, of met twee advocaten. Als ze een akkoord vinden dan maken ze daar een overeenkomst van. De echtscheidingsrechter maakt van de ouderschapsovereenkomst een vonnis. Dan moet iedereen doen wat in het vonnis staat.

 

De meeste ouders willen scheiden door onderlinge toestemming omdat ze dat het beste vinden voor de kinderen. Zelf samen beslissen is niet altijd gemakkelijk. Dat weet je wel. Toch lukt het meestal. Een pluim voor de ouders. Maar dat lukt niet altijd. Dat is begrijpelijk.

 

Een EOO is een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting.

 

De rechter spreekt de echtscheiding snel uit maar dan is er nog niets geregeld.

 

Als je ouders scheiden door onherstelbare ontwrichting (wat een naam!) dan kunnen ze kiezen. Ze kunnen alles zelf regelen. Dan maken ze een goederenovereenkomst en een ouderschapsovereenkomst. Of ze laten alles door een rechter beslissen. Of ze regelen sommige zaken zelf (bijvoorbeeld in een ouderschapsovereenkomst) en laten andere zaken (bijvoorbeeld hun huis en hun geld) door een rechter beslissen.

 

Een EOO is ingewikkeld. Daarom heeft elke echtgenoot een advocaat die hem of haar informatie en advies geeft, en die de rechter probeert te overtuigen.