Een bemiddelaar

print

Je kan de folder Wat is bemiddeling? printen.

 

De bemiddelaar vraagt je moeder wat zij belangrijk vindt. En hij vraagt je vader wat hij belangrijk vindt. Hij vraagt ook wat zij denken dat jij belangrijk vindt. Welke regeling de bemiddelaar goed vindt, telt niet. Wat telt is wat je ouders een goede regeling vinden. Zeg aan je ouders wat jij belangrijk vindt. Dan tel jij ook mee.

 

De bemiddelaar helpt je ouders goed naar elkaar luisteren en goed onderhandelen. Dat is niet gemakkelijk voor je ouders, zeker als er door de scheiding nog veel verdriet en kwaadheid is. De bemiddelaar zorgt ervoor dat ze gelijkwaardig onderhandelen, dat de een niet meer te zeggen heeft dan de ander. Hij helpt je ouders stap voor stap onderhandelen met het oog op een schriftelijke overeenkomst die ze alle twee goed vinden.

 

Je ouders zoeken een regeling die goed is voor jou, voor moeder, voor vader (of voor je twee mama's of twee papa's natuurlijk). Soms proberen ze een regeling over je verblijf eerst een tijdje uit om te zien of de regeling goed genoeg voelt voor iedereen. Wat loopt goed? Wat loopt minder goed? Dan kunnen ze de regeling nadien verbeteren.

 

Als je ouders een akkoord hebben dan schrijft de bemiddelaar de afspraken in een overeenkomst. Je ouders kunnen de overeenkomst aan een rechter geven. De rechter verandert niets. Hij is tevreden dat je ouders zelf hebben beslist, en dat hij niet moet beslissen. De rechter maakt van de overeenkomst een vonnis. Dan moet iedereen doen wat in het vonnis staat.

 

De regelingen die gemaakt zijn als je ouders apart gaan wonen, zijn later misschien niet meer goed. Jij wordt ouder. Je broer of zus wordt ouder. Je mama of je papa gaat misschien samenwonen met een nieuwe man of vrouw. Er komen misschien nieuwe kinderen. Een ouder kan verhuizen naar een andere stad. Dan moeten er nieuwe regelingen komen. Je ouders kunnen nu afspreken wat ze dan zullen doen.

 

Meestal spreken ze af dat ze later zullen proberen hun meningsverschillen te regelen door samen zelf te beslissen en zelf te onderhandelen. Ze spreken dan af dat ze later naar een bemiddelaar zullen gaan.

 

Lees verder Wie is bemiddelaar?