kosten

print

 

Zowel je moeder als je vader betalen voor je eten, je kleren, je school, voor alles wat je nodig hebt.

 

Meestal zorgt één ouder ervoor dat alles wat nodig is gekocht wordt of betaald wordt. Die ouder koopt je kleren en betaalt de rekeningen van je school. Die ouder gebruikt daarvoor de kinderbijslag van de overheid, eigen geld plus geld van de andere ouder. De andere ouder geeft de ouder die de kosten betaalt elke maand geld voor jou. Dat geld noemt men onderhoudsgeld of alimentatie.

 

Sommige ouders werken met een kindrekening waarop de kinderbijslag gestort wordt en waarop de twee ouders geld storten. Met het geld op de kindrekening betalen ze beiden je kosten of betaalt één ouder je kosten.

 

Meestal beslissen de ouders zelf hoeveel elk van hen betaalt. Je ouders berekenen hoeveel geld elke maand voor jou nodig is. Ze beslissen dat de ouder die meer verdient, meer betaalt. Of ze beslissen dat ze elk evenveel betalen.

 

De onderhandelingen over je kosten verlopen dikwijls moeizaam. Dat is normaal.

Het is immers niet gemakkelijk om te weten te komen welke regeling voor iedereen interessant is. Zo krijgt de ouder die onderhoudsgeld betaalt meestal ongeveer een derde daarvan terug via de belastingen. Enkel op bepaalde voorwaarden. Ingewikkeld hoor!

 

Als je ouders geen akkoord vinden dan beslist een rechter hoeveel het onderhoudsgeld is.