verblijf

print

 

Het moet duidelijk zijn wanneer je bij de ene ouder bent en wanneer je bij de andere ouder bent. Er zijn verschillende verblijfsregelingen mogelijk.

 

Je verblijft evenveel bij moeder als bij vader, bijvoorbeeld een week bij mama en een week bij papa. Dat noemt men verblijfsco-ouderschap. Dat is niet verplicht. Dat kan.

 

Je kan ook meer tijd bij de een dan bij de ander doorbrengen. Vele kinderen blijven op alle schooldagen bij hun mama óf bij hun papa, één van de twee. En tijdens de weekends en de vakanties zijn ze evenveel bij hun mama als bij hun papa.

 

Er is geregeld bij wie je op vakantiedagen bent: in de zomervakantie, de kerstvakantie, de paasvakantie en de krokus- en herfstvakantie.

 

In de regeling staat het uur waarop je van de ene naar de andere ouder gaat. In de regeling staat meestal ook wie je brengt en wie je komt halen.

 

De meeste ouders beslissen zelf wanneer je bij wie verblijft. Ze kunnen kiezen. Als je ouders geen akkoord hebben dan beslist een rechter over je verblijf. Ook de rechter kan kiezen. De rechter kan beslissen dat je evenveel bij je twee ouders bent. Of hij kan beslissen dat je meer bij de ene bent.

 

Je ouders beslissen of een rechter beslist over je verblijfsregeling. Zij houden best rekening met wat jij belangrijk vindt. En ze leggen je best goed uit waarom er niet gebeurt wat jij wil. Iedereen moet de regeling aanvaarden, anders loopt het mis.

En jij telt mee!