gezag

print

 

Een ouder die gezag heeft, mag over jou belangrijke beslissingen nemen.

Ouderlijk gezag gaat niet over de vele dagelijkse beslissingen maar wel over enkele grote beslissingen.

 

Als ouders samenwonen dan hebben ze alle twee evenveel gezag. Dan moeten zij samen de grote beslissingen nemen. Dat verandert niet als ze apart gaan wonen. Je ouders moeten samen alle belangrijke beslissingen over jou nemen. Dat noemt men gezagsco-ouderschap of 'de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag'.

 

Je ouders moeten bijvoorbeeld samen beslissen naar welke school je gaat, of je godsdienstles of zedenleer volgt, of je naar een jeugdbeweging gaat, welke sport je doet, of je een reisvisum krijgt, welke je verblijfsregeling is, welke je kostenregeling is, wat je officieel adres is.

 

Bijna alle ouders hebben gezagsco-ouderschap. Soms beslissen de ouders dat maar één ouder gezag heeft. Slechts heel zelden beslist een rechter dat. Dan mag alleen die ouder belangrijke beslissingen nemen.

 

Het is zo. Tot 18 jaar beslissen je ouders of een rechter over jou. Het is een fabeltje dat jongeren vanaf een bepaalde leeftijd zelf belangrijke beslissingen zoals bijvoorbeeld de verblijfsregeling, mogen nemen.