iemand van je school

print

 

Aan een leerkracht die je vertrouwt kan je zeggen: 'Mevrouw, er zijn problemen thuis en daarom let ik niet goed op.' Zeg dat je ouders apart gaan wonen. Dat je niet goed slaapt, dat je moe bent.

 

Als je liefst zelf bepaalt wie wel en wie niet weet dat je ouders uiteengaan, zeg dan: 'Ik wil liever niet dat u het aan mijn klasgenoten vertelt.'

 

Je kan spreken met de begeleider van het CLB van je school. Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het werk van de begeleider is om goed te luisteren naar kinderen en jongeren. Een begeleider ondersteunt gezinnen. Vraag je ouders of ze het goed vinden dat je een gesprek vraagt met de begeleider van het CLB.