Get organized

print

 

Overzicht in je leven. Het helpt! Duid elke maand op een kalender aan wanneer je bij wie bent. Zo stel je het ook meteen vast als er iets niet klopt. Je moet woensdag naar een feestje van de tekenles maar je bent niet in de buurt? Bespreek het probleem tijdig met je ouders. Dan kunnen ze misschien iets regelen op een manier die iedereen past.

 

Maak een lijst van alle dingen die je nodig hebt bij je moeder en bij je vader, en die je telkens heen en weer wil nemen. Kijk bij elke overgang op je lijst dan ben je zeker dat je niets vergeet. Vertel je ouders wat je graag in beide huizen hebt zodat je niet te veel moet sleuren.

 

Maak je twee plekken gezellig. Op je eigen tempo. Vraag de hulp van je ouders.

Zeg hen wat je nodig hebt om je plek of je kamer leuk in te richten (zoek goedkope hebbedingen, je ouders hebben door de scheiding minder geld). Verhuis enkele dingen van je eerste huis naar je tweede huis. Dan ben je daar stap voor stap ook thuis.

 

Als je meer tijd doorbrengt in het ene huis dan in het andere, voelt het in het begin wat raar om in het andere huis bij de andere ouder te verblijven. Dat went. Vraag die ouder dingen te doen die je graag samen doet. Blijf de dingen doen die je vroeger deed. En probeer nieuwe dingen uit. Misschien is er een zwembad in je nieuwe buurt en kun je meer dan vroeger samen gaan zwemmen...

 

Hebben de twee huizen een andere levensstijl? Dan moet je de verschillen gewoon worden. Misschien vind je al die variatie na een tijdje wel spannend en interessant. Maar als je de nieuwe regels of het verschil met het andere huis niet gewoon wordt, zeg het. Dan kan je ouder dingen veranderen zodat je je beter voelt.

 

Veel jongeren missen de ouder die niet bij hen is. Vraag een bijzonder dingetje dat je altijd bij je kan hebben. Spreek af dat je elkaar regelmatig telefoneert of sms't. Stuur een mailtje met het nieuws van de dag. Vraag je ouders hoe zij er zullen voor zorgen dat je regelmatig contact hebt met de ouder die niet bij je is. Kunnen ze je beltijd wat verhogen?

 

Misschien treur je omdat je de vaste familiefeesten kwijt bent. Misschien komen er nieuwe tradities. Vraag je ouders wat ze van plan zijn met Kerstmis of met het Suikerfeest of op verjaardagen. Wil je elk jaar twee maal met elke ouder apart je verjaardag vieren? Of liever eenmaal ergens op een 'neutrale' plek met je twee ouders en al je vrienden en familieleden? Is dat voor iedereen haalbaar? Of is het beter afwisselend een jaar bij mama of bij papa? Bespreek met je ouders ook tijdig de vakantieplannen.

 

Vraag je ouders dat zij aan de schooldirecteur zeggen dat ze gaan scheiden. Dan kunnen ze meteen ook je verblijfsregeling en nieuwe adres(sen) meedelen. Bespreek op voorhand met je ouders welke afspraak ze met de school zullen maken over schoolvergaderingen en rapporten. Sommige scholen maken twee uitnodigingen en twee rapporten. Gaan je ouders samen of elk apart of elk om beurt naar een schoolvergadering?