Een nieuwe partner en nieuwe kinderen

print

 

Heeft je papa een nieuwe vriendin? Of heeft je mama een nieuwe vriend? En heeft de nieuwe partner kinderen uit een vorige relatie? Hoe stelt je mama of papa de nieuwe partner voor? Hoe wil hij of zij dat je omgaat met die nieuwe partner? Hoe wil je zelf omgaan met de nieuwe partner? Wat mag of zal je zeggen? Wat mag of zal je niet zeggen? Het is allerminst vanzelfsprekend dat de nieuwe partner een nieuwe 'moeder' of 'vader' voor jou zou of zal zijn. Je hebt tenslotte een vader en een moeder.

 

Misschien ben je in het begin best wat afwachtend. De nieuwe partner vervangt niet je moeder of je vader maar zal wel samenwonen met papa of mama. De nieuwe partner zal andere gewoontes hebben. Misschien heeft hij of zij een andere manier van koken of een andere manier van orde maken. Misschien leest hij of zij minder of meer, werkt hij of zij minder of meer in de tuin, of helpt hij of zij minder of meer bij je huistaken. Misschien 'moeit' hij of zij zich minder of meer. Wat doet de nieuwe partner echt goed met jou? Waar vind je dat hij of zij te anders doet dan... je mama of je papa? Misschien merk je op termijn hoe de nieuwe partner voor je moeder of vader een steun kan zijn, ook praktisch zoals samen een auto of een huis kopen.

 

Hoe stelt je mama of papa de kinderen van de nieuwe partner voor? Als de nieuwe kinderen jonger of ouder zijn dan jij bent, dan verandert jouw plaats. Misschien ben je plots niet meer 'het oudste kind'. Of word je plots niet meer 'het jongste kind'. Hoe anders is het om 'het middelste kind' te zijn?

 

Als er een nieuwe partner met kinderen is dan ontstaat er onwennigheid. Moeten wij ons huis verlaten en gaan wij in een huis met vreemde kinderen wonen, in hun huis? Of komen zij in ons huis wonen en moeten wij onze kamer delen met vreemde kinderen? Of gaan we allemaal in een nieuw huis wonen? Moet ik mijn papa of mijn mama delen met vreemde kinderen? Natuurlijk is niet alles een probleem. Nieuw samengestelde gezinnen zijn ook regelmatig echt gelukkig.

 

Is er een nieuw kindje van mama/papa met een vreemde man/vrouw op komst?

Stel veel vragen over het toekomstige halfbroertje of halfzusje.